#

UM

Um je najgrublji od tri suptilna elementa koji tvore naše mentalno tijelo, stoga ćemo ga prvog analizirati.

Funkcije uma

Um prije svega možemo uporediti sa savršeno osmišljenim kompjuterom u čijoj bazi podataka se obrađuju i pohranjuju sve informacije koje neprestano pristižu putem pet različitih prijemnika, odnosno čula za sticanje znanja (čulo sluha, vida, dodira, okusa i mirisa). Svaka od novopristiglih informacija automatski pokreće mehanizam obrade podataka putem tri osnovne funkcije uma: mišljenja, osjećanja i htijenja.

Um je najsavršenija mašinerija ikad stvorena. Taj kompleksni mentalni procesor prvo sve čulne informacije pretvara u misli, nakon toga u emocije i konačno u želje. Prvi korak na putu preuzimanja kontrole nad vlastitim životom je prepoznavanje ustaljenih šema ili obrazaca po kojima um djeluje.

Uprkos svoj respektabilnoj tehnologiji koju su razvili ljudi, ne postoji ni naznaka da bi mogli izumiti napravu sposobnu da misli, osjeća i želi. Stoga, ova neponovljiva, visoko-tehnološka mašina zaslužuje da joj se pristupi s punom pažnjom.Copyright © 2020 Sapiens.ba | All Rights Reserved | Design: W.Design