#

HIJERARHIJSKI ODNOS

Neko mora da gura i šefuje

Ova vrsta međuljudskih odnosa predstavlja gradivno načelo svakog društva. Nezamislivo je da bilo koja društvena zajednica uspješno funkcioniše ako nema jasno uspostavljen hijerarhijski odnos među njenim članovima.

Mada naša buntovna priroda nerado prihvata društveno nadređene i podređene uloge, takvu anarhičnost ili odmila rečeno spontanost nemoguće je funkcionalno sprovesti u praksi.

Cijeli obrazovni sistem, vojni poredak, ekonomska i pravna administracija, kao i većina formalnih društvenih odnosa zasnovani su na hijerarhijskom uređenju, stoga ih treba prihvatiti kao takve. Svaki pokušaj osporavanja i nepoštivanja hijerarhijskog društvenog poretka negativno će se odraziti na funkcionalnost cjelokupnog sistema i tako nanijeti štetu svim članovima društva.

Multifunkcionalnost = Disfunkcionalnost

Hijerarhiski ljubavni odnos (zvuči kao šala smile) se temelji na poštovanju, dobronamjernosti, korisnosti, služenju i tako treba da ostane. Greška koju najčešće pravimo u svim vrstama odnosa je što ih nakon nekog vremena pokušavamo učiniti multifunkcionalnim.

U slučaju hijerarhijskog odnosa, težnja da ga pretvorimo u prijateljski je stalno prisutna. Čim se malo više zbližimo sa svojim šefom ili profesorom, prirodno ćemo nastojati da taj odnos učinimo još opuštenijim i intimnijim, dok ne preraste u prijateljski. Dodamo li mu previše brižnosti, može poprimiti odlike roditeljskog odnosa, dok će uz neprikladnu seksualnu privlačnost težiti da se transformiše u ljubavnički odnos. Bilo koja od pomenutih kombinacija poremetiće izvorni smisao i funkcionalnost hijerarhijskog odnosa, a ova poslednja može dovesti do ozbiljnog društvenog skandala. Nismo jednom čuli i svjedočili kako su profesori, šefovi, pa i vjerski poglavari seksualno iskorištavali hijerarhijski podređene osobe, čemu uzrok ne treba tražiti samo u njihovoj nemoralnosti i lošem karakteru (što je tema za sebe), već u neprikladnoj bliskosti u samoj postavci odnosa koja je poslužila kao inicijator čitavog problema.

Pored toga, previše roditeljskog i prijateljskog sentimenta u hijerarhijskom odnosu će se također negativno odraziti, ne kroz dekadentnost, ali svakako kroz učinkovitost samog odnosa. Kada profesor ili šef na poslu razvije preveliku emotivnu vezanost za neke od svojih studenata ili uposlenika, teško mogu nastaviti nepristrasno i profesionalno ophođenje prema njima zbog čega takav odnos postaje besmislen.

Čovjek ide u školu i na posao da bi nešto korisno naučio i uradio, a ne da bi drugovao sa nadređenima. Naravno da je zdrava doza prisnosti, privrženosti i povjerenja iznimno poželjna, sve dok ne narušava smisao i funkcionalnost samog odnosa.

Moja učiteljica je najbolja na svijetu

Pridržavanjem pravila igre koje nalaže ova vrsta društvenog odnosa otvara se mogućnost da se na uzajamnom poštovanju i dobronamjernosti razvije duboka ljubav među njenim sudionicima. Vjerujem da je većina ljudi, bilo kroz posao, vojovanje ili školovanje, iskusila ljepotu emotivne razmjene prikladne ovoj vrsti ljubavnog odnosa.Copyright © 2020 Sapiens.ba | All Rights Reserved | Design: W.Design