#

KO JE BOG?

Bog je prema opštoj teološkoj definiciji jedan, niko mu nije ravan niti uzvišeniji od njega. Da bismo izbjegli nedoumice oko odgovarajućih kandidata za ovu titulu smile, trebamo se prilikom odlučivanja osvrnutina sljedećih 6 odlika:

1) Najmoćniji  

U Božijoj bašči, kako narod kaže, ima svega pa i vrlo moćnih bića. U duhovnom svijetu faktički je svako biće obdareno nekom vrstom moći koju koristi za zadovoljstvo Boga i drugih bića. Iako se dodjela moći u materijalnoj kreaciji vrši mnogo opreznije, ipak postoje tako veliki moćnici da ih običan svijet smatra bogovima. Neki od njih su moćni mistici, neki vladari planeta, dok je nekima povjereno upravljanje određenim kosmičkim zakonima i elementima (nešto poput kosmičkih ministara za vodu, vatru, zrak itd.).

Pošto u kosmosu ne vlada demokratija, nije teško pogoditi ko je u svemirskoj hijerarhiji Vrhovni monarh ili “Bog i batina” smile. To se samo tako kaže, Njega se barem ne moramo bojati. Bog je naš najveći dobronamjernik i jedina Osoba za koju možemo sa sigurnošću znati da neće zloupotrijebiti svoju moć. On je uspostavio nepristrasne zakone prvenstveno da bi nas zaštitio jedne od drugih, a na nama je da li ćemo ih slijediti ili pak snositi posljedice njihovog nepoštivanja.

To što se nekada sotona (đavo, vrag, šejtan) predstavlja kao veoma moćno biće kadro da se ravnopravno bori za prevlast sa Bogom je samo priča za zastrašivanje ljudi, pretpostavljamo sa dobrom namjerom.

Demonske sile postoje samo zato što je Vrhovni Upravitelj dozvolio da budu na izbor onima koji na taj način žele ispoljiti svoju slobodnu volju. Što se nas tiče, ne trebaju nam nikakve mračne sile da nas opsjedaju - dovoljni su nam neovladani um, ego i bogomdana slobodna volja smile.    

Bilo da stvara, uništava ili kontroliše zbivanja u kreaciji, Božanska Osoba treba samo nešto da poželi, a njeni opunomoćeni predstavnici to odmah sprovedu u djelo.

2) Najbogatiji

Pošto je Tvorac čitave kreacije, Božanska Osoba je logično i njen apsolutni vlasnik. Nijedno drugo biće ne može se smatrati vlasnikom (1/1) bilo čega jer sve što navodno posjedujemo dobili smo samo na privremeno korištenje.

Pored iluzornog materijalnog obilja kao privremene tvorevine postoji i duhovna stvarnost koju permanentno krase nepojmljiva ljepota i obilje. Iako tamo rastu najljepši primjerci flore i faune, a njeni stanovnici se spotiču o dijamante i drago kamenje, nikome ne pada na pamet da bilo šta od toga svojata, a kamoli da zloupotrijebi. Jedino što mi imamo, a njima (ne)nedostaje je materijalistički ego koji nas potiče da sve doživljavamo u kontekstu Ja i Moje. To je uostalom jedan od glavnih razloga zašto su oni tamo, a mi ovdje frown.

Iz naše perspektive bogatstvo se uvijek vezuje za novac, zlato i dragulje, dok je Bogu najveće blago transcendentalna ljubav koju razmjenjuje sa dušama posvećenim Njemu.    

3) Sveznajući

Svevišnja Božanska Osoba nije samo izvor kreacije, već je kao sveprožimajuća svijest vječni svjedok svega što se ikada desilo, što se trenutno dešava i onoga što će se dogoditi u budućnosti.

Sasvim je prirodno da svaki informatički dizajner ili inovator do najmanjih detalja zna kako funkcioniše program ili uređaj koji je sam osmislio, bez obzira kako komplikovano to izgledalo onima koji su neupućeni. Da bi se njegov rad učinio pristupačan drugima, uz njega se prilaže detaljno upustvo za upotrebu. Koliko se praktično angažujemo i posvetimo proučavanju priloženih naputaka, u tolikoj mjeri ćemo i sami razumjeti po kojem principu stvari funkcionišu. Ipak, najdelikatnije finese ostaće poznate samo prvobitnom tvorcu.

To je baš kao i u životu. Koliko se potrudimo da shvatimo kako stvari funkcionišu, toliko će nam biti i razotkriveno. Ipak, niko sem izvornog Tvorca nema toliki intelektualni kapacitet da shvati niti da procesuira svo znanje. U principu, da ne postoji zaboravnost i smrt kao restart našeg mentalnog programa, nas bi stečene informacije, a pogotovo emotivna iskustva toliko opteretila da bismo vrlo brzo doživjeli kuršlus.

Teško je uopšte zamisliti kolika je moć i veličina izvornog Tvorca koji vječno svjedoči i nikada ne zaboravlja sve što se ikada dogodilo.     

4) Najljepši

Najveći kompliment za nečiju ljepotu je sadržan u onoj narodnoj: Lijep ko’ Bog. Logično bi bilo da je Vrhovni Umjetnik i Tvorac svih ovih fascinantnih prirodnih ljepota i sam fascinantno lijep. Ne kaže se džaba da je Bog sebi prvo bradu stvorio, odnosno ljepotu podario smile. Ova izreka je naravno samo djelomično tačna jer, iako je Bog izvorno i najstarije biće, ne izgleda star niti ima sijedu bradu. Ako bi Bog stario, to bi značilo da će jednog dana i umrijeti što znači da nije vječan, odnosno da nije Bog. Jasno je da je to samo još jedna projekcija materijalistički ograničenog uma da pojmi transcendentalnu (duhovnu) stvarnost.

Pošto je Bog stvorio čovjeka po obličju svome što se da zaključiti iz gotovo svih duhovnih učenja, onda možemo lako pojmiti osnovu njegove forme – glava, ruke, noge itd. Iako postoje mnoga čovjekolika bića u univerzumu (pa čak i na planeti Zemlji) koja se po stepenu i doživljaju ljepote uveliko razlikuju jedna od drugih, svi će se usaglasiti da su bića sa viših planetarnih sustava posebno obdarena ljepotom.

Zašto se anđeoska bića (narodski rečeno) smatraju toliko ljepšim i privlačnijim od nas zemljana, a pogotovo od ružnjikavih “vanzemaljaca”? Bića koja žive na višim planetama imaju ne samo savršenije crte lica i tjelesne konture, već su im i tjela građena od suptilnijih tj. transparentnijih materijalnih elemenata tako da izvorna ljepota duha lakše prodire kroz njih stvarajući privlačno sjajni energetski omotač. Na osnovu toga možemo pretpostaviti koliko su lijepi žitelji duhovnog svijeta u tjelima od čiste duhovne energije te koliko je lijep i privlačan sam Bog kao najsavršenije duhovno biće.    

5) Najslavniji

Slava je najrjeđe i najkratkotrajnije obilje. Mnogi je nikada ne iskuse, a oni koji je dobiju bivaju uveliko razočarani kada je izgube. Ima izreka koja kaže da je gubitak slave gori od smrti. Što su vrijednosti po kojima je osoba slavna uzvišenije, to će slava duže potrajati. Pogledamo li listu slavnih ljudi uvidjećemo da se najduže održao pomen na velike filozofe, mudrace i prenosioce duhovnih istina. Ipak, na velikoj (van)vremenskoj skali svako kad-tad padne u zaborav osim Svevišnje Božanske Osobe koja je uvijek glavna i neprevaziđena tema svih životnih polemisanja.

Bilo da tvrde kako postoji ili ne postoji, oduvijek i svuda se priča o Bogu i zauvijek će biti tako.

Pored svega, Bog je slavan, veličanstven i bez premca u svemu, dok drugi mogu biti slavni samo po nekim odlikama ili obilju.

 6) Najodvojeniji

Iako posjeduje sve pomenute osobine u potpunosti Svevišnja Božanska Osoba nije ponosna na njih. Iako je neprikosnoveni No 1, ljudi ga od pamtivjeka prozivaju da dokaže ne samo svoju moć, već i postojanje. Mnogi ga psuju čisto kao uzrečicu, okrivljuju za sve što im se dešava bez preuzimanja odgovornosti za lične postupke, očekuju da im pomaže i u najgorim namjerama, u Njegovo ime rade najužasnija djela, a On ih i dalje toleriše, čekajući da shvate besmisao takvog samodestruktivnog ponašanja i iskreno mu se obrate za pomoć. Podnositi neprestano sve te uvrede i ostati iskreno dobronamjeran prema svima najveći je stupanj odvojenosti od ega (Ja i Moje).

Nedo’ Bog da smo mi na Njegovom mjestu! U danu bismo gromom spalili pola planete vjerujući da su to više nego zaslužili smile.

Iz ove perspektive gledano možemo shvatiti kolika je Božja samilost prema nama i šta On sve “mora da istrpi” ne oduzimajući nam slobodnu volju. Bez slobodne volje da oponašamo Boga ne bi bilo ni ovog materijalnog svijeta i njegove iluzije, ali bez takve slobode izbora čak i ljubav prema Bogu kao najuzvišenije opredjeljenje duše bi izgubila svoju čar i smisao.

Prema tome, izbor je na nama, a Bog će sigurno biti tu da nam pomogne na putu do najuzvišenijeg cilja.Copyright © 2020 Sapiens.ba | All Rights Reserved | Design: W.Design